Att utvecklas i relationer

Att leva i en relation innebär ett pågående arbete - var och en i sig själv och tillsammans. Trots att det är både viktigt och samtidigt grundläggande för oss människor att vilja ha en fin kärleksrelation så är det likaledes utmanande och på intet sätt en enkel sak - för någon. 

I en parrelation stöter vi förr eller senare på ovälkomna problem. Det upplevs ofta som hotfullt och skrämmande, något som vi helst inte vill ge plats till - förrän det är absolut nödvändigt för relationens möjligheter att överleva. Ibland söker par terapi i utvecklande och förebyggande syfte, men vanligast är att det sker först i en krisartad situation, när de egna och gemensamma strategierna för att hantera situationen inte längre fungerar och man kört fast. Samma gräl spelar upp sig upprepade gånger och sorg, frustration och uppgivenhet smyger sig på och tilltron till en gemensam framtid blir allt lägre.  

I situationer som dessa erbjuder parterapi en ovärderlig möjlighet att få hjälp att kommunicera; att bli både tydligare och mer inlyssnande. För att kommunikation skall bli meningsfull måste kontakt först skapas – annars kommer vi inte att kunna ta in något. Speciellt stängda blir vi om vi känner oss hotade – kanske av att bli övergivna eller invaderade av någon annans behov. Vissa par upptäcker i detta arbete att just bristen på kontakt har varit det största problemet i relationen, och att problem som upplevts som oöverstigliga och centrala blir hanterbara och mindre avgörande när paret stärker sin förmåga att vara i kontakt.  

Stödet i en parterapi underlättar också för att krisen kan bli en väg till utveckling genom att bättre förstå sig själv. Både sin egna historia och relationsmönster och hur dessa spelar upp sig i relationen, men även möjligheten att utforska och formulera vad som är viktigt och hur man vill leva, vilka är mina egna och våra gemensamma behov i relationen framåt?

I arbete med par och utveckling av relationer använder jag på ett flexibelt sätt en bredd av teoretiska ramverk, exempelvis: 
HUR GÅR DET TILL?

En parterapi är en fantastisk möjlighet men innebär också en investering i tid, energi och pengar. Det är avgörande att båda i paret trivs med och har förtroende för terapeuten. Min erfarenhet är också att parterapi fungerar bäst i längre sessioner. Mitt arbetssätt ser ut som följer:

1. Ett första kortare och orienterande samtal över zoom för att ni ska få möta mig och ställa frågor och för att jag ska få en första bild av er situation och behov. Om ni vill bokar ni vid samtalets slut ett första terapisamtal.

2. Uppstartssamtal på min mottagning.

Vi påbörjar terapin och skaffar oss tillsammans också mer förståelse för era behov framåt. Vid sessionens slut kommer vi överens om en plan för parterapin. 

3. Fortsatta terapisamtal efter överenskommen plan.

Här finns möjlighet att lägga upp sessioner på ett sätt som passar era behov och praktiska vardag. Från sessioner om 90-minuter till 3 timmar.  Många par uppskattar fördelarna med längre pass både av praktiska skäl men också för möjligheten att vara kvar i en viktig process som påbörjats i en session. 

Välkomna att kontakta mig på 0733-648714 eller  gabriella.grusell@lighthousestockholm.se