OM MIG

Jag som driver Lighthouse Stockholm heter Gabriella Grusell och är legitimerad psykolog. Jag började tidigt i mitt yrkesliv som konsult på ett bolag inom risk- och krishantering. Våra uppdrag syftade till att utveckla strukturer och beteenden för en god säkerhetskultur hos våra kunder. Här väcktes mitt intresse för organisationsutveckling och vilja att fördjupa min kunskap om ”mänskliga faktorn” i en vidare mening så jag valde att gå vidare och studera till psykolog. Som nybliven psykolog sökte jag mig till företagshälsovården. Där lärde jag mig mycket i yrkesrollen som psykolog - tusentals kontakter med individer, grupper och situationer där bristen på passform mellan mänskliga och verksamhetsmässiga behov ihop med omvärldens krav ofta resulterat i ohälsa, lidande och stora kostnader. Jag förstod också att många av lösningarna till dessa utmaningar ännu låg utanför företagshälsovårdens uppdrag.

År 2013 startade jag min egen verksamhet i Lighthouse Stockholm AB. Jag har sedan dess arbetat med en bredd av psykologiska tjänster och medvetet rört mig bort ifrån uppdrag som handlar om att laga och städa och mot uppdrag som handlar om att utforma gynnsamma förhållanden innan skadan är skedd. Senaste åren har jag allt mer intresserat mig för hur en föränderlig omvärld förändrar villkoren för organisationer och människor och hur psykologisk kunskap kan bidra i att göra medvetna anpassningar till dessa förändrade villkor.

Som en röd tråd genom det jag gör löper önskan om att låta olika perspektiv mötas och integreras för att skapa en helhet. Det gör jag genom samarbeten med andra aktörer och professioner men även genom att använda mina egna olika influenser och kunskaper på ett kreativt sätt utifrån den organisation, grupp eller individ jag möter. 

Exempelvis samverkar jag med stiftelsen och co-workingspacet Klustret/Ekskäret där vår gemensamma intention om att bidra till mänsklig medvetandeutveckling och ett hållbart samhälle förenar oss. 

Ett annat sätt att samverka kring viktiga frågor har varit att 2017- 2019 arbeta i styrelsen för Nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer, en yrkesförening inom Psykologförbundet.

Utöver organisationspsykologiska uppdrag inriktar jag mig i mitt terapeutiska arbete på arbete med parrelationer i form av parterapi, men även utveckling av andra parrelationer och konstellationer.

Sedan 2020 driver jag också Wevolve, en plattform för meningsfulla samtal i syfte att stödja individuell och relationell utveckling. 

VISION 

Att människorsrelationer och uppgifter, privat och i organisationer, fungerar som drivhus för mänsklig utveckling på ett sätt som stärker både individen och organisationen och samtidigt bidrar till ett hållbart samhälle.

MISSION 

Att bidra till psykologiskt välutformade organisationer för meningsfullt arbete och meningsfulla relationer.

AFFÄRSIDÉ

Att erbjuda tjänster som ökar livskraften och hållbarheten hos individer, relationer, grupper och organisationer genom att utgå från både mänskliga/individuella och verksamhetsmässiga/gemensamma behov - en förutsättning för hållbara relationer och värdeskapande.

Kontakt

ADRESS

Linnégatan 7B 

114 47 Stockholm


Mail

gabriella.grusell@lighthousestockholm.se

TELEFON

+46 733 648714